Участники, допущенные ко второму этапу Олимпиады 2018 | Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета (МГУП имени Ивана Федорова) 

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Участники, допущенные ко второму (очному) этапу Олимпиады «Искусство графики»

Номинация «Рисунок»

 1. Андрианова А.П.
 2. Бабий М.В.
 3. Басов Л.М.
 4. Бергич В.
 5. Большакова Д.А.
 6. Боричева О.
 7. Бугрова В.А.
 8. Видревич К.М.
 9. Волкова И.А.
 10. Воронкова Е.А.
 11. Галанина Е.А.
 12. Гнедова В.В.
 13. Горбаносова Е.А.
 14. Губайдулина М.И.
 15. Гутник Г.К.
 16. Дорофеева М.А.
 17. Драгунова А.С.
 18. Дронова А.А.
 19. Дронова П.А.
 20. Дубровский Т.М.
 21. Иванова О.Е.
 22. Камионская Т.Н.
 23. Карасева А.Ю.
 24. Кирикова Г.А.
 25. Кожухова М.А.
 26. Копиева С.С.
 27. Королева И.А.
 28. Костенко М.А.
 29. Краснай У.
 30. Кривина Е.Е.
 31. Куленкова П.И.
 32. Лебедева М.Г.
 33. Левченко М.Д.
 34. Маркова Д.В.
 35. Микунова А.С.
 36. Мирошниченко Я.И.
 37. Михалева Д.А.
 38. Мореева Т.К.
 39. Мухортова Е.А.
 40. Никольская М.А.
 41. Парфенова Е.А.
 42. Полищук Д.С.
 43. Рыбина И.Н.
 44. Ситникова Е.Л.
 45. Соколова А.С.
 46. Струневская П.С.
 47. Сутягина А.
 48. Тарасюк М.Г.
 49. Тасалова М.В.
 50. Ткач О.В.
 51. Толокнова К.С.
 52. Трохина
 53. Утина А.П.
 54. Фигуровская Д.
 55. Шинкаренко Е.А.
 56. Яковец А.Ю.

Номинация «Графический дизайн»

 1. Абрамова А.С.
 2. Ананьева А.Ю.
 3. Бергич В.
 4. Двояшова А.М.
 5. Дмитриева Е.В.
 6. Донская К.Р.
 7. Егунова А.И.
 8. Карапетян М.К.
 9. Карпулева А.А.
 10. Кириченко В.А.
 11. Краснай У.
 12. Кручинина Т.С.
 13. Липман Т.В.
 14. Медынская Л.С.
 15. Миколяй М.Д.
 16. Пшиншева Д.К.
 17. Серебрянская Д.А.
 18. Сутягина А.
 19. Уварова Е.
 20. Фалилеева М.Б.
 21. Фигуровская Д.
 22. Чечерина А.А.
 23. Шпагина А.А.

Номинация «Живопись»

 1. Андрианова А.П.
 2. Бабий М.В.
 3. Басов Л.М.
 4. Башурова О.Д.
 5. Белова М.О.
 6. Большакова Д.А.
 7. Боричева О.
 8. Видревич К.М.
 9. Волкова И.А.
 10. Воронкова Е.А.
 11. Галанина Е.А.
 12. Гнедова В.В.
 13. Гоголевская А.А,
 14. Горбаносова Е.А.
 15. Горюнова А.А.
 16. Губайдулина М.И.
 17. Гудкова В.И.
 18. Гутник Г.К.
 19. Двояшова А.М.
 20. Драгунова А.С.
 21. Дронова А.А.
 22. Жалыбина И.В.
 23. Зернова А.И.
 24. Казанцева У.Р.
 25. Карасева А.Ю.
 26. Костенко М.А.
 27. Краснай У.
 28. Лебедева М.Г.
 29. Левченко М.Д.
 30. Маркова Д.В.
 31. Михалева Д.А.
 32. Парфенова Е.А.
 33. Петушкова К.И
 34. Полищук Д.С.
 35. Попова А.Д.
 36. Растергаева В.В.
 37. Рыбина И.Н.
 38. Соколова А.С.
 39. Сутягина А.
 40. Тарчинская В.С.
 41. Ткач О.В.
 42. Толокнова К.С.
 43. Трохина
 44. Устенко А.Т.
 45. Утина А.П.
 46. Фигуровская Д.
 47. Хисматулина И.З.
 48. Черкесова К.Н.
 49. Чертопруд Я.Н.
 50. Четырина М.П.
 51. Шишкина А.В.
 52. Шлемко Т.В.

Номинация «Иллюстрация»

 1. Андрианова А.П.
 2. Боричева О.
 3. Брысина С.А.
 4. Видревич Е.М.
 5. Волкова И.А.
 6. Галанина Е.А.
 7. Гнедова В.В.
 8. Горбаносова Е.А.
 9. Горюнова АА
 10. Гутник Г.К,
 11. Дронова А.А.
 12. Дронова П.А.
 13. Дубровский Т.М.
 14. Ефремова А.С.
 15. Жалыбина И.В.
 16. Захаренкова
 17. Камионская Т.Н.
 18. Копиева С.С.
 19. Костенко М.А.
 20. Куленкова П.И.
 21. Курятникова В.
 22. Лялина А.Д.
 23. Михалева Д.А.
 24. Мухортова Е.А.
 25. Парфенова Е.А.
 26. Попова А.Д.
 27. Рыбина И.Н.
 28. Сидорова Е.С.
 29. Ткач О.В,
 30. Устенко А.Т.
 31. Хисматуллина И.З.
 32. Четырина М.П.
 33. Чихарева Е.М.
 34. Шинкаренко Е.А.

Наверх

Смотрите также:
Поступающим