Участники, допущенные ко второму этапу Олимпиады 2017 | Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета (МГУП имени Ивана Федорова) 

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Участники, допущенные ко второму (очному) этапу Олимпиады «Искусство графики»

Номинация «Рисунок»

 1. Андреева П.В.
 2. Аристархова М.К.
 3. Боричева О.Д.
 4. Ващина Н.С.
 5. Ветрова М.С.
 6. Гуреева М.М.
 7. Дербоян И.Р.
 8. Доброскок А.И.
 9. Евченко М.Т.
 10. Егоренкова О.С.
 11. Загоскина Д.Е.
 12. Зеленова Д.Д.
 13. Игрушина В.С.
 14. Карельская А.Д.
 15. Клычникова Т.Н.
 16. Коляда Г.С.
 17. Мазурова К.А.
 18. Малышева А.А.
 19. Мещерина М.Е.
 20. Михайлова А.С.
 21. Мурашко Я.М.
 22. Мухортова Е.А.
 23. Мхитарян С.А.
 24. Нелюбова Е.А.
 25. Немыкина Е.А.
 26. Панферова А.Д.
 27. Правосудова М.С.
 28. Рябова С.А.
 29. Савостина О.Ю.
 30. Саранцева М.Д.
 31. Семенец Д.С.
 32. Семенова С.С.
 33. Сенникова Е.А.
 34. Серебрякова Д.В.
 35. Собянина Д.А.
 36. Стайано Д.
 37. Студенникова А.С.
 38. Терентьева А.В.
 39. Утинская А.С.
 40. Ушакова Д.В.
 41. Федина Д.А.
 42. Федорычева Я.Д.
 43. Цепилова Г.В.
 44. Чернышев А.А.
 45. Чистотина Д.А.

Номинация «Графический дизайн»

 1. Болдырева Д.С.
 2. Газетова Е.Ю.
 3. Евченко М.Т.
 4. Зеленова Д.Д.
 5. Коротоякская Е.В.
 6. Кузнецова П.А.
 7. Манкеева Ю.Ш.
 8. Покровский Н.В.
 9. Сурикова А.Г.
 10. Суховеева Е.М.
 11. Тер-Саркисов Д.М.
 12. Токаева Е.С.
 13. Уварова Е.А.
 14. Урсатий М.
 15. Чукланова Е.А.
 16. Шаповалов А.Е.

Номинация «Живопись»

 1. Андреева П.В.
 2. Аристархова М.К.
 3. Болдырева Д.С.
 4. Боричева О. Д.
 5. Ващина Н.С.
 6. Ветрова М.С.
 7. Громова С.А.
 8. Дербоян И.Р.
 9. Доброскок А.И.
 10. Евченко М.Т.
 11. Емельянова А.В.
 12. Жукова П.Д.
 13. Загоскина Д.Е.
 14. Зеленова Д.Д.
 15. Золотухин Н.Н.
 16. Игрушина В.С.
 17. Карельская А.Д.
 18. Клычникова Т.Н.
 19. Коляда Г.С.
 20. Котельникова Ю.С.
 21. Мазурова К.А.
 22. Малышева А.А.
 23. Манина Е.Д.
 24. Манкеева Ю.Ш.
 25. Мещерина М.Е.
 26. Михайлова А.С.
 27. Мурашко Я.М.
 28. Мухортова Е.А.
 29. Мхитарян С.А.
 30. Нелюбова Е.А.
 31. Немыкина Е.А.
 32. Новгородов Д.В.
 33. Панферова А.Д.
 34. Правосудова М.С.
 35. Рябова С.А.
 36. Саранцева М.Д.
 37. Семенец Д.С.
 38. Сенникова Е.А.
 39. Серебрякова Д.В.
 40. Собянина Д.А.
 41. Стайано Д.
 42. Студенникова А.С.
 43. Терентьева А.В.
 44. Утинская А.С.
 45. Ушакова Д.В.
 46. Федина Д.А.
 47. Федорычева Я.Д.
 48. Цепилова Г.В.
 49. Чернышев А.А.
 50. Чистотина Д.А.

Номинация «Иллюстрация»

 1. Афонина Д.В.
 2. Ващина Н.С.
 3. Ветрова М.С.
 4. Дербоян И.Р.
 5. Доброскок А.И.
 6. Егоренкова О.С.
 7. Загоскина Д.Е.
 8. Зеленова Д.Д.
 9. Клычникова Т.Н.
 10. Ковчегова Д.А.
 11. Коляда Г.С.
 12. Манина Е.Д.
 13. Манкеева Ю.Ш.
 14. Мещерина М.Е.
 15. Мурашко Я.М.
 16. Мухортова Е.А.
 17. Мхитарян С.А.
 18. Нелюбова Е.А.
 19. Немыкина Е.А.
 20. Новгородов Д.В.
 21. Панферова А.Д.
 22. Правосудова М.С.
 23. Саранцева М.Д.
 24. Семенец Д.С.
 25. Сенникова Е.А.
 26. Серебрякова Д.В.
 27. Собянина Д.А.
 28. Стайано Д.
 29. Студенникова А.С.
 30. Терентьева А.В.
 31. Утинская А.
 32. Ушакова Д.В.
 33. Федина Д.А.
 34. Федорычева Я.Д.
 35. Цепилова Г.В.
 36. Чернышев А.А.
 37. Чистотина Д.А.

Наверх

Смотрите также: